HALFWEG

Was het mijn verbeelding? Stond daar echt geen man?

Ik haal diep adem en klik mijn gordel vast. ‘Sorry,’ zeg ik hardop. Ik weet niet tegenover wie ik me excuseer en heb eigenlijk ook geen idee waarvóór.